Digital Clinic SOFTWARE

Nasz zespół

Prezes Zarządu DC Software Andrzej Kurek
CEO

Andrzej Kurek

Prezes zarządu firmy DC Software oraz absolwent Politechniki Lubelskiej.

W swojej ponad 25 letniej karierze zawodowej brał udział oraz koordynował około 50 projektów IT, związanych ze wsparciem procesów biznesowych i organizacyjnych przedsiębiorstw z różnych branż.

Doradca biznesowy oraz technologiczny dla firm medycznych. Współpracował z takimi przedsiębiorstwami jak np. Mabion, Sensilab, Biomed Lublin, PhageAI czy Petnovell.

Od 2015 roku jest wiceprezesem Lubelskiej Fundacji Chorych na Nowotwory ``Jestem na Tak``. Jej działania skupiają się na pomocy i edukacji obszaru onkologii.

W swojej pracy łączy doświadczenie w zakresie nowoczesnych technologii w opiece zdrowia, potrzeby personelu medycznego oraz wiedzę dotyczącą problemów pacjentów, którą poznał będąc opiekunem osoby biorącej udział w procesie Badań Klinicznych.

Na co dzień człowiek z pozytywnym nastawieniem do świata oraz ludzi.

Digital Clinic Software