DC Software Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Projekt PMT zostanie zrealizowany w  2023 roku

Celem projektu jest:  Wprowadzenie ekosystemu zarządzania projektami Badań Klinicznych (projektami medycznymi) – eOS na rynek USA.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo DC Software Sp. z o.o. na rynku Stanów Zjednoczonych

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 120 000,00 PLN

Digital Clinic Software